Op deze site vindt u de informatie over het Zeister Historisch Genootschap en haar activiteiten. Het Zeister Historisch Genootschap bestaat in 2024 al 73 jaar. Sinds 1951 zetten de vrijwilligers van het ZHG zich in om de geschiedenis van Zeist te onderzoeken en tot leven te brengen op velerlei manieren. Hierboven en hiernaast kunt u een keuze maken uit de onderwerpen waar u mogelijk wat meer over wilt weten.

Actueel & Agenda

Penning voor oud-burgemeester Janssen

Op 23 mei 2024 heeft het Zeister Historisch Genootschap, oud burgemeester van Zeist, de heer J.J.L.M. (Koos) Janssen geëerd met de zilveren de Monté ver Loren legpenning. De penning werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse medewerkersavond van het ZHG.

 Voorzitter Flora de Vrijer memoreerde in haar toespraak de vele positieve contacten tussen de Gemeente Zeist en het ZHG en daarbij  in het bijzonder de verdiensten van de oud burgemeester. Zijn belangstelling voor het erfgoed in het algemeen en in het bijzonder dat van Zeist.

Dank zij de inspanningen van de heer Janssen is het ZHG ingehuisd in het gemeentearchief, dat is van groot belang om één plek in Zeist te hebben waar onderzoekers, belangstellingen en vragenstellers  over de geschiedenis van Zeist (in brede zin) terecht kunnen.

Koos Janssen is in  de 18 jaren van zijn burgemeesterschap zichtbaar, benaderbaar, behulpzaam, geïnteresseerd en betrokken geweest in en bij alle geledingen in ons dorp.

Het Zeister Historisch Genootschap schenkt de legpenning om hem of haar te eren die zich als bestuurder, auteur of faciliteerder in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt voor het Genootschap dan wel aan het ‘levend’ houden van de geschiedenis van Zeist en daaraan heeft Koos Janssen in ruime mate aan voldaan.

Het was de 23ste penning die sinds 1999 door het Zeister Historisch Genootschap is geschonken.