Zeister Historisch Genootschap

Actueel

 • Première "HET LANGEBROECK"

  De documentaire 'HET LANGEBROECK’ in een film van Kees Linnenbank. Het is een documentaire over het ontstaan en de functie van de Langbroekerwetering. Het is een documentaire met speelfilmfragmenten. De film begint in het jaar 11 22 waarin de toenmalige bisschop van Utrecht bij Wijk bij Duurstede de...
 • Tentoonstelling: Met de muziek mee!

  Tot 17 november 2019 is in Het Hernhutter Huis de tentoonstelling Met de muziek mee! Een greep uit het Zeister muziekleven te zien. De tentoonstellingscommissie van het Zeister Historisch Genootschap heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.
 • Leo Visser (1925-2019), In memoriam en publicatielijst

  In Memoriam L. Visser Op 10 juli 2019 is de ons zo bekende Leo Visser op 94 jarige leeftijd overleden. Het verlies geldt natuurlijk in de eerste plaats zijn vrouw en (klein)kinderen, maar is het ook het ZHG en voor heel Zeist. Met zijn overlijden verliest het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) een...
 • Dinsdag "openstelling"

  Elke dinsdag is het Zeister Historisch Genootschap van 10 tot 12 uur aanwezig in het Historisch Informatiepunt in de Publiekshal. Wilt u wat weten over het verleden van Zeist of wilt u iets vertellen of wilt u miscchien een voorwerp schenken; u bent van harte welkom.
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties

  Advertenties: Villa-Park "Bosch en Duin"
 • Uit de ZHG collecties

  Kaarten: Omgeving Het Rond in 1802
 • Uit de ZHG collecties

  Kaarten: Kraalkaart uit 1927
 • Uit de ZHG collecties

  Aquarellen: Poortje van Blikkenburg (J. de Bosch)
 • Uit de ZHG collecties

  Eerste stenen: Eerste steen huize Schoonoord
 • Uit de ZHG collecties

  Penningen: Penning Kynologen Club
 • Uit de ZHG collecties

  Voorwerpen: Palet met gedicht Nicolaas Beets
 • Uit de ZHG collecties

  Souvenirs: Peper en zout vaatje
 • Uit de ZHG collecties

  Prentbriefkaarten: Den Dolder, Baarnseweg
 • Uit de ZHG collecties

  Penningen: de Monte ver Loren Penning
 • Uit de ZHG collecties

  Souvenirs: Fietsvlaggetje
 • Uit de ZHG collecties

  Archieven: Oude acte Beek en Royen
 • Uit de ZHG collecties

  Foto's: Gebouw Kosmos voor 1901
 • Uit de ZHG collecties

  Knipsels: Een nieuwe tramlijn
 • Uit de ZHG collecties

  Voorwerpen: matrijs van GERO stempel
 • Uit de ZHG collecties

  Luchtfoto's: Kroostweg en omgeving
 • Uit de ZHG collecties

  Uithangborden: Azijnmakerij "De Ster"
 • Uit de ZHG collecties

  Prenten: Slot Zeist, Stoopendaal
 • Uit de ZHG collecties

  Schilderijen: freule Johanna van de Poll
 • Uit de ZHG collecties

  Foto's: De dichter Marsman in zijn jonge jaren
 • Uit de ZHG collecties

  Schilderijen: Pavia
 • Uit de ZHG collecties

  Voorwerpen: Bonbonschaaltje met Raadhuis
 • Uit de ZHG collecties

  Parkontwerpen: Villapark Zeisterbosch
 • Uit de ZHG collecties

  Foto's: De gemeenteraad op 18-3-1920
 • Uit de ZHG collecties

  Straatnaamborden: Twee voorbeelden
 • Uit de ZHG collecties

  Prentbriefkaarten: Hoek Dorpsstraat en Waterigeweg
 • Uit de ZHG collecties

  Voorwerpen: beeldje van De Duif (zeepfabriek Den Dolder)
 • Uit de ZHG collecties

  Kwartaalblad: Aflevering 2016-1 (46e jaargang)

In Memoriam L. Visser

Op 10 juli 2019 is de ons zo bekende Leo Visser op 94 jarige leeftijd overleden. Het verlies geldt natuurlijk in de eerste plaats zijn vrouw en (klein)kinderen, maar is het ook het ZHG en voor heel Zeist. Met zijn overlijden verliest het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) een deskundige en een liefhebber van de geschiedenis van Zeist met een grote betrokkenheid bij ons Genootschap

De heer Visser was een zeer beminnelijk mens, altijd geïnteresseerd, en immer bereid tot hulp; een gesprek met hem was steeds plezierig, zijn grote kennis over de geschiedenis van Zeist was bijna grenzeloos, maar altijd vond hij weer nieuwe zaken, waar hij over publiceerde of vertelde toen hij zelf niet meer kon schrijven. Onderzoekers konden keer op keer een beroep op hem doen.

Vanaf 1966 is Leo Visser bij het werk Van de Poll Stichting (nu ZHG) betrokken geweest. De Van de Poll Stichting was tot 1995 een nauw bij de gemeente betrokken stichting, met de burgemeester als voorzitter en een door het college van B&W aangewezen ambtenaar als secretaris. Zo werd Leo Visser in 1966 secretaris. Van 1970-1975 was hij wnd. secretaris/penningmeester en vanaf 1975 tot aan zijn pensioen in 1989 is hij als penningmeester bestuurlijk met ons verbonden geweest. Hij was een drijvende kracht en heeft er mede voor gezorgd dat ons historisch archief structuur kreeg, waarvan wij nu nog de vele goede vruchten plukken. Van 1984-1989 was de heer Visser tevens voor-zitter van de aan het ZHG gelieerde De Monté ver Loren Stichting. Als chef kabinet van de gemeente Zeist heeft hij aan de wieg gestaan van het Zeister gemeentearchief dat in 1986 werd ingesteld.

Zelf heeft hij veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Zeist en dat vastgelegd in boeken en artikelen waarvan de meeste in Seijst, het kwartaalblad van het ZHG. Zijn meest bekende werk is wel het boek (met de aanvullingen): De Straatnamen van Zeist, ook straatnamen zijn monumenten. Het is een naslagwerk geworden voor vele nieuwkomers in Zeist, die benieuwd zijn naar de straat waarin zij zijn gaan wonen. Het boek is inmiddels uitverkocht maar het is te raadplegen via: www. geheugenvanzeist.nl. of hieronder te downloaden op onze site. Hieronder staat ook de lijst met zijn 11 boeken en 60 artikelen in Seijst.

Het ZHG heeft de heer Visser al in 1999 geëerd door hem als eerste De Monté ver Loren Penning te verlenen voor zijn vele bijdragen om de doelstelling van het ZHG: het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist en wat daarmee verband houdt, alsmede het aankweken van belangstelling daarvoor in ruime kring, vorm te geven

Ik spreek de hoop en wens uit dat er in de toekomst een straatnaam naar de heer L. Visser (1925-2019) vernoemd zal worden en er zo voor hem een ‘monument’ wordt opgericht. Zelf zou hij daar geen behoefte aan hebben gehad maar Zeist kan hem zo in dankbaarheid blijven gedenken.

                                                                             Flora de Vrijer, voorzitter Zeister Historisch Genootschap

 leo visser 2

Leo Visser (rechts) met burgemeester Stolk (links). Op het schilderij in het midden staat freule Van de Poll afgebeeld.

De foto is gemaakt in de toenmalige Van de Poll-kamer in Slot Zeist.

 

Publicaties Leo Visser

Boeken

1978  De Straatnamen van Zeist, ook straatnamen zijn monumenten   1e druk                                       

1980  Het dorp Zeist                                                                                                                        

1982  Zeist in oude Ansichten, deel 2   1e druk                                                                                   

1983  Bevrijdingsnummer Seijst                                                                                                                   

1983  Driehonderd jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat                                             

1988  De Straatnamen van Zeist, ook straatnamen zijn monumenten   2e druk                                        

1988  Zeist in beeld                                                                                                                          

1991  4 Bijdragen in Markante Zeistenaren,                                                                                           

1992  Zeist, toen en nu                                                                                                                     

1996  Straatnamen van Zeist. Aanvulling 1988-1996                                                                           

2007  Zeist in oude Ansichten, deel 2   2e druk                                                                           

1996  Oud Zeist vanuit de lucht (met anderen)                                                                           

2001  Focus op Zeist                                                                                                 

2004  Nieuw Zeist 1988-2003, aanvulling op de straatnamen van Zeist                                              

 

Artikelen in Seijst (alle artikelen zijn te vinden op geheugenvanzeist.nl via zoeken)

1972

2

3

46

Visser, L.

De achterheuvel en de Lombardsteeg

1972

2

4

69

Visser, L.

Namen van wegen

1973

3

1

16

Visser, L.

Verslag over de toestand van Zeist over 1891

1973

3

2

27

Visser, L.

Honderd jaar Bethanie

1975

5

2

33

Visser, L.

Het paard van Dieges

1976

6

1

9

Visser, L.

De naam Zeist

1976

6

2

21

Visser, L.

De nachtwacht

1978

8

1

3

Visser, L.

De gemeentehuizen van Zeist

1978

8

3

51

Visser, L.

Restauratie Lommerlust

1979

9

4

74

Visser, L.

Sparrenheuvel

1982

12

4

68

Visser, L.

De bevrijding

1983

13

3

41

Visser, L.

Emancipatie in Zeist

1984

14

2

49

Visser, L.

Catalogus bibliotheek

1985

15

1

17

Visser, L.

De Slotlaanschool verhuist

1987

17

4

96

Visser, L

Het kiesrecht na 1848

1988

18

2

31

Visser, L.

De armenzorg in Zeist (1)

1988

18

3

60

Visser, L.

De armenzorg in Zeist (2)

1988

18

4

84

Visser, L.

De armenzorg in Zeist (3)

1989

19

3

58

Visser, L.

De gemeenteraad van Zeist (1)

1989

19

4

93

Visser, L.

De gemeenteraad van Zeist (2)

1990

20

1

8

Visser, L.

De gemeenteraad van Zeist (3)

1990

20

3

51

Visser, L.

De gemeenteraad van Zeist (slot)

1991

21

4

69

Visser, L.

De haan van de Nieuwe Kerk

1992

22

2

40

Visser, L.

1e dorpsstraat 14

1993

23

1

1

Visser, L.

De paaltjes van de laan van Beek en Royen

1994

24

1

1

Visser, L.

Paasgebruiken

1995

25

1

1

Visser, L.

Zeist in de ban van de Belgische opstand

1995

25

3

62

Visser, L.

De gemeentelijke zwemplaats aan de Blikkenburgerlaan

1996

26

1

1

Visser, L.

Tollen op wegen in Zeist (1)

1996

26

1

14

Visser, L.

De markt terug in het hart van Zeist

1996

26

1

21

Visser, L.

De haan van de Nieuwe Kerk (2)

1996

26

2

29

Visser, L.

Tollen op wegen in Zeist (2)

1996

26

3

53

Visser, L.

Tollen op wegen in Zeist (3)

1996

26

3

66

Visser, L.

Het soephuis, vroeger en nu

1996

26

4

85

Visser, L.

Tollen op wegen in Zeist (4)

1997

27

1

3

Visser, L.

Tollen langs de wegen van zeist (5), Den weg naar Den Dolder

1997

27

2

3

Visser, L.

Tollen langs de wegen van zeist (6), Tol Koelaan

1997

27

3

3

Visser, L.

Tollen langs de wegen van zeist (7), De MacAdam weg

1998

28

1

3

Visser, L.

Tollen langs de wegen van Zeist (9), Tolhuislaan

1998

28

2

19

Visser, L.

Tollen langs de wegen van Zeist (10), De tol aan de Odijkerweg

1998

28

4

71

Visser, L.

Openbaar lageronderwijs in Zeist (1)

1999

29

3

51

Visser, L

Openbaar lageronderwijs in Zeist (4)

1999

29

4

96

Visser, L

Het lageronderwijs in Zeist (5)

2000

30

1

12

Visser, L.

De hoofdonderwijzers en het onderwijs

2000

30

1

33

Visser, L.

De nieuwste straten van Zeist

2000

30

2

66

Visser, L.

Het Schoolgebouw aan de Bergweg

2000

30

3

81

Visser, L

De hoofdonderwijzer & het onderwijs

2001

31

3

72

Visser, L.

De paardenstoeterij van de gebroeders Van der Haar

2002

32

2

35

Visser, L.

Badhuizen in Zeist

2003

33

4

105

Visser, L.

Beelden uit Zeist

2004

34

4

124

Visser, L

Beelden uit Zeist

2005

35

4

123

Visser, L

Het interneringskamp Zeist

2006

36

1

3

Visser, L

Straatverlichting door de jaren heen

2006

36

4

96

Visser, L

Honderd jaar Boulevard

2007

37

2

31

Visser, L

De Zeister zuivelindustrie

2008

38

2

46

Visser, L

Slachten in Zeist

2010

40

2

43

L. Visser

De Posterij

2012

42

2

42

J.C. van der Put en L. Visser

Kleine geschiedenis van Lommerlust

2013

43

4

100

L.Visser

Utrechtseweg 88, een beeldbepalend pand met een veel bewogen geschiedenis