Bij het artikel over architect Kamperdijk in Seijst 2019-IV en 2010-I horen enkele bijlagen die u hier kunt vinden:

Literatuur

Noten

Tabellen