Zeister Historisch Genootschap

Actueel

 • Gratis PDF downloads

  Sinds 1 september is het via het tabblad downloads mogelijk om een aantal uitverkochte boeken die door het Zeisterhistorisch Genootschap zijn uitgeven, gratis te downloaden. Momenteel zijn er al 15 uitgaven op deze wijze toegankelijk gemaakt. Ook geeft dit tabblad toegang tot de bijlagen van een aan...
 • ALLE PUBLIEKS-ACTIVITEITEN ZHG AFGELAST

  Ook in de maanden september t/m december zijn alle activiteiten van het Zeister Historisch Genootschap afgelast. Gelukkig is Seijst nummer 2020-III wel op de normale datum verschenen.
 • Bronnen bij het artikel 'Watererfgoed De Carsbeek weer boven water', (Seijst 2020-III, p.71 e.v.)

  Bronnen bij Piet van der Schuit, ‘Watererfgoed De Carsbeek weer boven water’ in Seijst 2020-III, pp. 71 e.v. - M. IJsselstijn, e.a., Zeist. Geschiedenis en Architectuur. Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht, (Zeist 2012) - J. Kingma, Tuinwijken in Zeist, de allure van het Interbellum, (Driebe...
 • Gratis nummer Seijst aanvragen

  Iedereen kan een gratis nummer aanvragen van het 'fullcolor' kwartaalschrift van het Zeister Historisch Genootschap.
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties
 • Uit de ZHG collecties

  Advertenties: Villa-Park "Bosch en Duin"
 • Uit de ZHG collecties

  Kaarten: Omgeving Het Rond in 1802
 • Uit de ZHG collecties

  Kaarten: Kraalkaart uit 1927
 • Uit de ZHG collecties

  Aquarellen: Poortje van Blikkenburg (J. de Bosch)
 • Uit de ZHG collecties

  Eerste stenen: Eerste steen huize Schoonoord
 • Uit de ZHG collecties

  Penningen: Penning Kynologen Club
 • Uit de ZHG collecties

  Voorwerpen: Palet met gedicht Nicolaas Beets
 • Uit de ZHG collecties

  Souvenirs: Peper en zout vaatje
 • Uit de ZHG collecties

  Prentbriefkaarten: Den Dolder, Baarnseweg
 • Uit de ZHG collecties

  Penningen: de Monte ver Loren Penning
 • Uit de ZHG collecties

  Souvenirs: Fietsvlaggetje
 • Uit de ZHG collecties

  Archieven: Oude acte Beek en Royen
 • Uit de ZHG collecties

  Foto's: Gebouw Kosmos voor 1901
 • Uit de ZHG collecties

  Knipsels: Een nieuwe tramlijn
 • Uit de ZHG collecties

  Voorwerpen: matrijs van GERO stempel
 • Uit de ZHG collecties

  Luchtfoto's: Kroostweg en omgeving
 • Uit de ZHG collecties

  Uithangborden: Azijnmakerij "De Ster"
 • Uit de ZHG collecties

  Prenten: Slot Zeist, Stoopendaal
 • Uit de ZHG collecties

  Schilderijen: freule Johanna van de Poll
 • Uit de ZHG collecties

  Foto's: De dichter Marsman in zijn jonge jaren
 • Uit de ZHG collecties

  Schilderijen: Pavia
 • Uit de ZHG collecties

  Voorwerpen: Bonbonschaaltje met Raadhuis
 • Uit de ZHG collecties

  Parkontwerpen: Villapark Zeisterbosch
 • Uit de ZHG collecties

  Foto's: De gemeenteraad op 18-3-1920
 • Uit de ZHG collecties

  Straatnaamborden: Twee voorbeelden
 • Uit de ZHG collecties

  Prentbriefkaarten: Hoek Dorpsstraat en Waterigeweg
 • Uit de ZHG collecties

  Voorwerpen: beeldje van De Duif (zeepfabriek Den Dolder)
 • Uit de ZHG collecties

  Kwartaalblad: Aflevering 2016-1 (46e jaargang)

Bronnen bij Piet van der Schuit, ‘Watererfgoed De Carsbeek weer boven water’ in Seijst 2020-III, pp. 71 e.v.

- M. IJsselstijn, e.a., Zeist. Geschiedenis en Architectuur. Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht, (Zeist 2012)

- J. Kingma, Tuinwijken in Zeist, de allure van het Interbellum, (Driebergen-Rijsenburg 2009)

- K. Volkers, Zeist Door De Tijd, een cultuurhistorische atlas, (Amsterdam 2011)

- Gebiedsdossier Zeist, ‘Bescherming waterwinning ten behoeve van drinkwatervoorziening’, 12 juni 2012, kaarten geactualiseerd 9 november 2015

- Gemeentearchief Zeist; 2164, ‘Huis Kersbergen’, 1418, 1716-1952

- R.P.M. Rhoen, ‘De Nieuwe Haven Bij Kersbergen’ in Seijst 22 (1992), nr. 4

- ‘Verkennend Waterbodemonderzoek Zeist’, Projectnummer Aquon 19-655, september 2019, in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden         (HDSR)

- Bodemloket RUD Utrecht, www.bodemloket.nl/kaart

- Omgevingsdienst Utrecht, Geoide Client, www.odru.gispubliek.nl/

- Basiskaart Provincie Utrecht, www.webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer

- ‘Verkennend Waterbodemonderzoek tussen Kersbergenlaan en Van Renesselaan’, Hopman en Peters Holding, rapportnummer 15-P-314, 7 december 2015

- ‘Opname duikers Zinzendorflaan, Kersbergenvijver Zuid en Noord’, Kwakernaak, Project nr 180717.5 in opdracht van Gemeente Zeist

- ‘Ecologische inspectie vijver Kersbergenlaan Zeist’, Tauw, , projectnummer 1266181, 2 november 2018, in opdracht van Gemeente Zeist

- ‘Integraal Grondwaterplan Zeist, een inventariserend onderzoek naar voorkomen en verspreiding van grondwaterverontreinigingen’, Tauw Infra Consult b.v., rapportnummer 00162.73/01 en /02, mei 1987

- ‘Analyseresultaten en Klasse-indeling Onderhoudspecie drie Trajecten (in Zeist)’, Consulmij BV, rapportnummer J.98.289.AG/WB1, augustust 1998, in opdracht van HDSR

- Herstel sprengen Utrechtse Heuvelrug, Vooronderzoek en voorstel uitvoeringsgerichte maatregelen, Grontmij / AquaSense, rapport nummer 05.2402, november 2005, in opdracht van HDSR

- ‘Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse Beekdallandschappen’, in opdracht van STOWA / OBN, april 2017

- C. L. van Groningen, De Utrechtse Heuvelrug De Stichtse Lustwarande. Buitens in het groen, (Zeist 1999)

- H.J.A. Berendsen, De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht, een fysisch-geografische studie, (Utrecht 1982)

- D.R. Klootwijk, ‘Voormalige Rijnarmen te Zeist’ in Tussen Rijn en Lek, 9 (1975) nr.1, pp. 1-18, 22