Zeister Historisch Genootschap

Al jaren is het ZHG elke dinsdag (10.00h-12.00h) aanwezig in de publiekshal van het gemeentehuis. Natuurlijk niet op Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag, een Kerstdag of Bevrijdingsdag.

Op de eerste zaterdag van de maanden februari, april, juni en september is het ZHG ook aanwezig van 12.00 tot 14.00h; ook het Gemeentearchief is dan open.

Op de eerste zaterdag in november wordt de jaarlijkse Sale gehouden met zowel eigen uitgaven van het ZHG als 2e hands boeken, DVD's e.d over Zeist. De openingstijd is dan 12.00h tot 14.00h.

 Daarnaast kent het Zeister Historisch Genootschap incidentele activiteiten en een aantal regelmatig terugkerende programmapunten:

  • Excursies (Op 30 april in het kader van 75 jaar bevrijding)
  • Filmvoorstellingen (in het voorjaar in het Lichtpunt (dit jaar op 23 maart 14.00h) en op 12 oktober avondvoorstelling in FIGI)
  • Historisch Café (de volgende zijn 20 april (Joodse onderduikers in Zeist), 27 juli en 26 oktober)
  • Lezingen(waaronder de jaarlijkse van de Poll-lezing,  op de eerste maandag in september)
  • Tentoonstellingen(waaronder enkele permanente)
  • Seijst, het magazine over de geschiedenis van Zeist dat 4 x per jaar uitkomt. 

Tenslotte worden er regelmatig nieuwe boeken, DVD's en andere uitgaven in de handel gebracht die u ook in de studiezaal van het Gemeentearchief kunt kopen of via deze site kunt bestellen (tabblad publicaties).

 Een activiteit van geheel andere aard is het toekennen van de De Monté ver Loren Penning aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij het levend houden van de Zeister geschiedenis. Zie ook de pagina :  Ontvangers van de De Monte ver Loren Penning.