Zeister Historisch Genootschap

Tentoonstellingen kunnen gaan over personen of instellingen, of zij belichten een bepaalde periode of deel van de collectie. Vaak is er een aanleiding om een bepaald thema uit te werken, zoals een jubileum, een sterf- of geboortejaar of de schenking van een collectie. Zo zijn in het verleden exposities gewijd aan de componist Willem Pijper (1994 ) en de hofdame Henriette van de Poll (1998). Ook maakt het ZHG tentoonstellingen in samenwerking met anderen, zoals de commissie Open Monumentendag en de Erfgoedpartners Zeist. In dat verband noemen wij de belangrijke tentoonstelling Zeist op de kaart (2011) en de tentoonstellingen Fraaije Plaatsen (2011), Het Slot in beeld (2012), 't Onvolprezen Zeisterbos (2013), Kamp van Zeist en de Belgische vluchtelingen (2014), de Zeister Dorpsstraat (2015), De Slotlaan (2017) en Uit de School geklapt over het basisonderwijs in Zeist (2018). Een initiatief uit 2013 is de inrichting van de van de Pollzaal in Slot Zeist met een kleine tentoonstelling over het Slot.

Een traditie worden welhaast de kleine tentoonstellingen die het ZHG helpt  inrichten in het poortgebouw van de Oude Begraafplaats aan de Bergweg. Telkens wordt daarin de geschiedenis belicht van een belangrijke familie uit Zeist. Tot op heden waren dat de families Van de Haar (2011), De Pesters (2012), Ekdom (2013), Molenaars van Zeist (2014), familie Stegggewentz (2015), de dames Walkart (2016), de familie Stoové.
(2017), de graven onderwijzers (2018) en de graven van d3 dominees (2019). Onze tentoonstellingscommissie stelde in het poortgebouw ook de vaste tentoonstelling Begraven in Zeist samen. Deze brengt de geschiedenis van alle begraafplaatsen in de gemeente Zeist in beeld.

 Een overzicht van alle tentoonstellingen die zijn georganiseerd door of met behulp van het Zeister Historisch Genootschap vindt u hier.

In onze collecties worden prachtige foto’s, tekeningen, schilderijen, kaarten en objecten bewaard. Deze leveren een bijdrage aan de kennis over de geschiedenis van Zeist én zij zijn het waard geëxposeerd te worden. Exposities worden vaak gehouden in Het Slot maar ook in de bibliotheek en het Raadhuis zijn in de afgelopen jaren exposities gehouden.