Zeister Historisch Genootschap
1 20-05-1953 prof.dr J.Ph. de Monte ver Loren, De geschiedenis van de Dorpsstraat
2 14-05-1954 Ph.J.G.C. van Hinsbergen, Overzicht van de bezittingen van de Van de Poll-Stichting
3 27-10-1954 mr dr J. Meerdink, De Nederlandse in­slag in de Evangelische Broedergemeente te Zeist in de 18e eeuw
4 27-0­1-1955 mej. dra A.W. van de Bunt, Willem Adr. van Nassau, de stichter van Het Slot te Zeist
5 04-04-1955 H. Martin, De betekenis van belang­rijke oudheidkundige opgravingen in verschillende delen van Neder­land, waaronder Zeist
6 23-0­1-1956 drs A. Bertoe De dorps­ en stedebouw­kundige ontwikkeling van Zeist in de loop der tijden
7 26-04-1956 mej. dra A.W. van de Bunt Cornelis Schellinger, de burger-vrijheer
8 25-02-1957 prof. dr J.M. van der Linde Vijf­ honderd jaar Evangelische Broeder­gemeente
9 10-12-1957 dr A.R. Kleyn Zeister Heraldiek
10 07-03-1958 prof. dr W. van Iterson Heerlijke rechten in het algemeen en de heerlijkheid Zeist in het bijzonder
11 23-01-1959 dr C.W. Drooger Het ontstaan van de Utrechtsche Heuvelrug  
12 14-04-1959 mevr. A.A.M. Renes-Boldingh Ernst en luim in leven en werken der Evangelische Broedergemeente  
13 26-01-1960 ir. J.B. baron van Asbeck De restauratie van Het Slot
14 26-04-1960 prof. dr W. van Iterson Hoe heeft Zeist zijn vroegere dorpsgronden verloren?
16 20-02-1961 W. Harzing Oud Rijsenburg
16 20-04-1961 Chr. Bos Klokken en klokkenspelen
17 20-02-1962 mevr. dr A. Volgraff-Roes De Friese terpen
18 26-04-1962 mr P.H. Damsté Grepen uit het verleden van De Bilt
19 04-03-1963 mej. dra A.W. van de Bunt Ongewenst Koninklijk bezoek aan Zeist
20 25-04-1963 H.J. van Eekeren De Oude Kerk aan de Dorpsstraat
  10-03-1964 ir W.L. Jansen De ontwikkeling van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug
  02-04-1964 Jhr drs H.W.M. van der Wijck De ontwikkeling van de Nederlandse buitenplaatsen
  02-03-1965 drs H. Halbertsma De kerstening van Nederland binnen de grenzen van het bisdom Utrecht  
  28-04-1965 dr D.A. Wittop Koning De geschiedenis der pharmacie
  22-02-1966 G. Riemer Zeist in de tijd van de equipages en daarna…Toen de automobielen kwamen
  20-04-1966 prof dr J.M. van der Linde Zij zochten Zeist
  19-04-1967 dr ir C.L. Temminck Groll Historische woonhuizen in de provincie Utrecht
  22-04-1968 mr dr J. Meerdink Tweehonderd en twintig jaar Broederhuis (1748-1968)
  16-12-1968 mej. dra A.W. van de Bunt Zeist in de negentiende eeuw
  04-02-1970 H.W.J. Volmuller De geschiedenis van de stad Utrecht
  20-11-1970 G. Koppert De Romeinse limes in Utrecht
  05-02-1971 dr J.G.N. Renaud De Utrechtse bisschoppen als kastelenbouwers in de late Middeleeuwen
  29-09-1971 dr ir C.L. Temminck Groll Het ontstaan van de gebouwen der Broedergemeente
  21-04-1972 Jhr drs H.W.M. van der Wijck Onbeschermde Buitenplaatsen in Nederland
  10-11-1972 E. de Klerk en L. Visser Het nabije verleden van Zeist (ca 1900-1910)
  30-03-1973 drs A. Bertoen Leven en werken in Zeist en haar randgemeenten sinds 1800
  22-11-1973 W. Harzing De geschiedenis van het kasteel en het dorp Rijsenburg
  10-05-1974 mevr. dra M.A. Prins-Schimmel Rond het Zuster- en Broederplein
  22-11-1974 H.J. Zantkuyl De architectuur van het stadswoonhuis van de 16e eeuw tot omstreeks 1900
  29-05-1975 A.P. Smaal Monumentenzorg in Nederland
  21-11-1975 dr C. Dekker De Kromme-Rijnstreek in de Middeleeuwen
  07-05-1976 prof dr J.A. Huisman Plaatsnamen in Zeist en omgeving in historisch en taalkundig perspectief
  02-12-1976 mevr. van Everdingen-Meyer De lusthof en tuin van het Loo
  28-04-1977 drs T.J. Hoekstra De opgravingen op het Vreeburg van Utrecht
  24-11-1977 A. Graafhuis Recht en slecht in de stad Utrecht rond de 16e eeuw
  21-06-1978 F.A. Groen Historische boerderijen in het gebied van de Kromme Rijn
  22-11-1978 mr dr H. Emmer De oudste prentbriefkaarten
  17-05-1978 drs W.J.H. Verwers De opgraving van Dorestad in de afgelopen jaren
  02-04-1980 mevr. dr E.P. de Booy Dorpsonderwijs in de provincie Utrecht
  11-11-1980 dr C. Dekker De dam in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede
  03-06-1981 drs W.J. van Tent Het werk van de provinciaal archeoloog
  25-10-1982 mej. F. Egmond De inval van de Hollandse Bende te Zeist in 1798
  28-03-1983 dr J. Meerdink Zeist tijdens de Franse inlijving (1810-1813)
  03-10-1983 drs H.L.Ph. Leeuwenberg Het Diarium van de Hernhutters te Zeist over het jaar 1795
  12-03-1984 drs G.M.W. Ruitenberg Familiearchieven
  26-03-1985 dr J. Meerdink Zeist 1811-1815, inlijving en bevrijding
  27-11-1985 P.P. Steyn Dakloodjes, een verkenning naar hun verschijningsvormen
  06-03-1986 mevr. H. Kortlandt Klankbeeld over de Hernhutters in Zeist
  06-10-1986 drs H. Reinders Het goed de Nienhof onder Bunnik en de familie de Pesters
  23-11-1987 dr A.H.M. van Schaik De Zeister Katholieken in de pruikentijd
  02-06-1988 drs H.J.M. Tromp Hedendaagse historische buitenplaatsen in vogelvlucht
  21-10-1988 ds M.S.F. Kemp Genealogisch- en hist. onderzoek in het Krommerijngebied
  23-05-1989 drs G.P. van Strien De geschiedenis van het 100-jarige gasbedrijf
  15-09-1989 H. Fokkens (pre)Historische vondsten in Austerlitz
  21-02-1990 mevr. A. Krekel-Aalberse Zilver in Zeist
  01-06-1990 L. Wevers Het Huis Heemstede te Houten
  08-11-1990 A. van der Gaag Het Fort bij Rijnauwen
  18-04-1991 H. Wels Oud Zeist
  31-10-1991 drs J.A.L. de Meyere Utrecht in schilderijen
  10-12-1991 drs B. Woelderink Koningin Emma
  28-04-1992 drs H.L.P. Leeuwenberg De Evangelische Broedergemeente
  22-10-1992 C.E.G. ten Houten de Lange Genealogie en heraldiek
  11-01-1993 mr dr V.A.M. van der Burg Katholiek Zeist, 150 jaar parochieleven
  22-04-1993 G. van de Berg Dordrecht
  21-10-1993 E. Geytenbeek Oranjerieën in Nederland
  10-02-1994 N. Metselaar Goudse Glazen
  21-09-1994 prof dr ir C.L. Temminck Grol Middeleeuwse kerken in de provincie Utrecht
  23-02-1995 L. Visser Tollen op de wegen in Zeist
  19-04-1995 ? Deventer
  24-10-1995 drs J. Harten Het Utrechts landschap, historisch en geografisch bekeken
  24-04-1996 T. van der Aalst Heusden
  11-11-1996 mr dr H. Reinders De geschiedenis van het Zeister Ziekenhuis
  13-03-1997 S.L. Wynia Ford Vechten, archeologisch onderzocht
  31-07-1997 B.G.J. Elias Amersfoort
  01-12-1997 prof dr P. ’t Hart Cholera in Zeist
  13-10-1998 J.H. Heimel De groote Tuinbouwtentoonstelling 1909 op het landgoed Schoonoord
  03-08-1999 mevr. drs K. Boertjes Pelgrimssouvenirs uit christelijke bedevaartsoorden
  28-10-1999 J. Goedegebuure Leven en werk van H. Marsman *
  16-10-2000 Fred Meijer De Zeister Tram
  16-12-2000 fam. Ruijs 75 jaar Figi
  07-03-2001 G. Storm de Grave Franssen van der Putte
  05-04-2001 mevr. M. Marijnen Passie en Pasen in de beeldende kunst
  25-09-2001 W. den Heer Sportontwikkeling in Nederland
  14-11-2001 J.C. Steenbeek Hoe Zeist zijn glans verloor
  25-03-2002 T. Reichgelt De piramide van Austerlitz
  31-10-2002 C. Fasseur Koningin Wilhelmina *
  12-11-2002 mevr. M. Marijnen Vierhonderd jaar V.O.C.
  05-02-2003 mevr. drs. R.E. Efdée De Watersnoodramp in 1953
  22-10-2003 ir. H. Dekker Historische Raamwerken in Zeist
  29-09-2004 W.J.M. den Heijer Over de Liefde (Kunst in Zeist)
100 03-11-2004 Gert Schutte Van redding tot bezuiniging tot leefbaar Zeist
101 25-04-2005 ? Het Kamp van Zeist schrijft geschiedenis
102 02-11-2005 Leo Visser Zeist bij Gaslicht  
103 15-11-2006 Sander van Rhijn Zeist in de jaren 50
104 08-11-2007 JanHein Heimel De Driebergscheweg door de eeuwen heen
105 10-11-2008 Koos Janssen Van Kromme Rijn tot Soester Engh
106 21-09-2009 Theo Ruijs Gastvrijheid rond ‘t Rond
107 08-03-2010 Berenice Sieuwe Een abrikoos in de achtertuin
108 04-10-2010 Arie Kliphuis De Geschiedenis van Bartiméus
109 30-06-2011 ds. Markus Gill De Eerstelingen; zendingsact. van de Broedergemeente *
110 14-09-2011 drs. Ria Efdée Oud Gebouw, nieuw Gebruik*
111 21-09-2011 Hans van der Linde De Broedergemeente in Zeist *
112 26-09-2011 Thomas Rau Wonen in de toekomst
113 19-10-2011 mevr. Annelies Krekel Zilver in Zeist *
114 10-09-2012 dr. Fred Vogelzang Zeister Buitenplaatsen
115 09-09-2013 Hans Zijlstra 100 jaar Zeisterbosch
116 08-09-2014 Evelyn de Roodt Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de 1e Wereldoorlog
117 8-10-2014 Hana Voorberg De Wegh der Weegen
118 07-09-2015 Pauline Broekema Het Boschhuis
119 05-09-2016 Vincent v/d Burg, Pierre Rhoen Het boerendorp Zeist van 1813 tot 1851
120 04-09-2017 JanHein Heimel De Zeister tak van de famillie Van de Poll
121 20-09-2017 J'orn Copijn Het herboren Walkartpark
122 10-09-2018 Evert-Jan Roelofsen Een halve eeuw Kerckebosch, de (r)evolutie van een Wijk in Zeist
123