Zeister Historisch Genootschap

Het ZHG organiseert jaarlijks enkele excursies. Er is in elk geval een excursie in het voorjaar en een in het najaar. Daarbij probeert de commissie lezingen en excursies bijzondere locaties te vinden. Meestal zijn de excursies dicht bij huis, maar om de lokale geschiedenis goed te kunnen bestuderen is het soms verhelderend dit te doen vanuit een breder perspectief. Dat kan leiden tot excursies en uitjes naar bijzondere locaties buiten Zeist. Bij elke excursie kunnen de tientallen belangstellenden rekenen op een informatieve en bovendien gezellige bijeenkomst.

Een lijst van excursies van de afgelopen jaren vindt u hier.