Het Zeister Historisch Genootschap kent een lange traditie van filmvoorstellingen.

Jarenlang werden er jaarlijks twee avondvoorstellingenin Figi georganiseerd en werd ook op Koniginnedag een film gedraaid. Vanzelfsprekend betrof het altijd films die iets met de geschiedenis van Zeist te doen hadden. Ook zijn er in de loop der jaren vele films vertoont in bejaardenoorden e.d.

Heden ten dage kennen we een middagvoorstelling in het voorjaar in Het Lichtpunt en een avondvoorstelling in Figi in het najaar.

Eventueel kan incidenteel op aaanvraag een filmvoorstellingverzorgd worden.