Sinds de oprichting in 1951 heeft het Zeister Historisch Genootschap een grote verzameling zaken verworven die iets te maken hebben met de geschiedenis van Zeist.

 • ADO-speelgoed
 • Archieven *
 • Boeken * (samen met de boeken van het gemeentearchief vormen zij één bibliotheek)  De  Bibliotheek catalogus is hier op titel of schrijver te doorzoeken.
 • Eerste' stenen
 • Foto's (personen, gebouwen, luchtfoto's, gebeurtenissen, etc.) *
 • Foto albums
 • Films
 • Glasnegatieven
 • Geluidsopnamen
 • Handschriften *
 • Kaarten *
 • Krantenknipsels (de ruim 100.000 knipsels zijn gedigitaliseerd toegankelijk in de studiezaal) 
 • Penningen en munten
 • Prenten *
 • Prentbriefkaarten
 • Schilderijen *
 • Souvenirs
 • Straatnaamborden
 • Tijdschriften *
 • Uithangborden
 • Voorwerpen Zeister zilver/bestek industrie
 • Overige voorwerpen

De met een * gemerkte collecties worden in bruikleen beheerd door het Gemeentearchief Zeist. De overige collectie worden door het ZHG zelf beheerd. Alle collecties zijn via het Gemeentearchief Zeist toegankelijk.

Rubriek 'Uit de collectie'

Sinds 2005 wordt in vrijwel elke aflevering van Seijst een item uit onze collectie beschreven, Een overzicht van alle afleveringen vindt u hier.

De meeste bezittingen zijn geschonken aan het Genootschap, een aantal items zijn in bruikleen verstrekt en een enkele maal koopt het Genootschap iets om het voor Zeist te behouden. Omdat Het Zeister Historisch Genootschap ANBI-goedgekeurd is, is een eventuele schenking in geld of in natura fiscaal gunstig. Zie ook het tabblad 'Schenken aan het ZHG'.

B 41

Speciale Van de Poll collectie 

Een heel speciale onderdeel van de collectie archieven is het "Familie-archief Van de Poll; het Zeister gedeelte, 1765-1970". l in 1935 besloten jonkheer Frederik van de Poll en zijn zuster freule Johanna om het familiearchief en het schilderijen bezit onder te brengen in een stichting. Dit werd de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting (zie www.PWQ.nl). In 1951 besloot freule Jo dat het Zeister gedeelte van het archief alsmede enkele schilderijen in Zeist moesten achterblijven. Hiertoe richtte zij de Van de Poll Stichting op. Later werd dit het Zeister Historisch Genootschap. Dit Zeister gedeelte van het archief bevat 2746 items en nog enkele honderden foto's en glasnegatieven.

Van het archiefgedeelte is een catalogus verschenen (via de webshop verkrijgbaar, nr B-41).

Op den duur zullen gedigitaliseerde afbeeldingen van alle collecties via onze gemeenschappelijk beeldbank gepubliceerd worden en zullen de catalogie op deze site doorzoekbaar worden.