Zeister Historisch Genootschap

Sinds de oprichting in 1951 heeft het Zeister Historisch Genootschap een grote verzameling zaken verworven die iets te maken hebben met de geschiedenis van Zeist.

 •   Boeken *
 •   Tijdschriften *
 •   Prenten *
 •   Kaarten *
 •   Schilderijen *
 •   Prentbriefkaarten
 •   Krantenknipsels
 •   Penningen en munten
 •   ADO-speelgoed
 •   Foto's (personen, gebouwen, luchtfoto's, gebeurtenissen, etc.) *
 •   Films
 •   Geluidsopnamen
 •   Handschriften *
 •  "Eerste stenen"
 •   Souvenirs
 •   Overige voorwerpen
 •   Archieven *

De meeste bezittingen zijn geschonken aan het Genootschap, een aantal items zijn in bruikleen verstrekt en een enkele maal koopt het Genootschap iets om het voor Zeist te behouden. Omdat Het Zeister Historisch Genootschap ANBI-goedgekeurd is, is een eventuele schenking in geld of in natura fiscaal gunstig. Zie ook het tabblad 'Schenken aan het ZHG'.

De met een * gemerkte collecties worden in bruikleen beheerd door het Gemeentearchief Zeist. De overige collectie worden door het ZHG zelf beheerd. Alle collecties zijn via de het Gemeentearchief Zeist toegankelijk.

Een heel speciale onderdeel van de collectie archieven is het "Familie-archief Van de Poll; het Zeister gedeelte, 1765-1970". Al in 1935 besloten jonkheer Frederik van de Poll en zijn zuster freule Johanna om het familiearchief en het schilderijen bezit onder te brengen in een stichting. Dit werd de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting (zie www.PWQ.nl). In 1951 besloot freule Jo dat het Zeister gedeelte van het archief alsmede enkele schilderijen in Zeist moesten achterblijven. Hiertoe richtte zij de Van de Poll Stichting op. Later werd dit het Zeister Historisch Genootschap. Dit Zeister gedeelte van het archief bevat 2746 items en nog enkele honderden foto's en glasnegatieven.

Op den duur zullen gedigitaliseerde afbeeldingen van alle collecties via onze gemeenschappelijk beeldbank gepubliceerd worden (zie tabblad 'Geschiedenis van Zeist') en zullen de catalogie op deze site doorzoekbaar worden.