Prof. mr.dr. Johan Philip de Monté ver Loren (1901-1974) was een Zeistenaar die zijn hele leven gewoond heeft op Krullelaan 28. In 1951, vanaf de oprichting, was hij lid van de Raad van Beheer van de van de Poll Stichting, de voorloper van het Zeister Historisch Genootschap. Vanaf 1954 was hij vice-voorzitter. Tot 1970 was het archief van de stichting ondergebracht in een tweetal kamers in zijn huis. In dat jaar verhuisde de collectie naar Slot Zeist. Na zijn dood kreeg de van de Poll Stichtting het huis aan de Krullelaan gelegateerd. Het huis werd verkocht en de vrijgekomen gelden ondergebracht in de daarvoor, in 1984, opgerichte De Monté ver Loren stichting. Statutair werd vastgelegd dat de gelden beschikbaar waren voor het bieden van permanente huisvesting van het ZHG.

In 2004 werd van dit geld het pand Middellaan 6 gekocht omdat een langer verblijf in Slot Zeist onbetaalbaar was geworden door een forse huurverhoging. In 2014 is het Zeister Historisch Genootschap ingetrokken in het Gemeentehuis van Zeist en is het pand Middellaan 6 weer verkocht.

De de Monté ver Loren Stichting kent een bestuur waarvan drie bestuursleden van het ZHG deel uitmaken (de penningmeester van het ZHG is q.q. voorzitter) een een tweetal Zeistenaren waarvan de één financieel en de ander notarieel geschoold moeten zijn.

Bestuurssamenstelling

De huidige bestuurssamenstelling is:

  • JanHein Heimel, voorzitter
  • Marjolein Elings-, secretaris
  • Nicolaas Sevenster, penningmeester
  • Flora de Vrijer, lid
  • Karen Veenland-Heineman, lid

dmvl

van links naar rechts: Karen Veenland, Marjolein Elings, JanHein Heimel, Nicolaas Sevenster, Flora de Vrijer

 

Voor geintersseerden is hier een overzicht van oud-bestuursleden.B 52

Het leven van prof. de Monté ver Loren staat onder andere beschreven in het boek Markante Zeistenaren en in de in 2004 verschenen brochure Prof. mr.dr. J.Ph. de Monté ver Loren, beide uitgaven van het Zeister Historisch Genootschap. In 2014 is een tweede verbeterde en vermeerderde druk van de brochure uit 2004 verschenen. Zie het tablad uitgaven van het ZHG. Johan Philip de Monté ver Loren was als hoogleraar Rechtshistorie verbonden aan de Universiteit van Utrecht en dijkgraaf van het Groot-Waterschap Woerden. Zijn carriere was hij begonnen als secretaris van de Hoge Raad van Adel.

Zijn naam leeft onder andere voort doordat het Zeister Historisch Genootschap regelmatig De Monté ver Loren penning uitreikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de beleving van de geschiedenis van Zeist. Zie ontvangers van De Monté ver Loren penning.

In 2019 heeft het bestuur de 'De Monté ver Loren geschiedenisprijs' ingesteld. In oktober 2020 is de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Zie ook de winnaars van de De Monté ver Loren Geschiedenisprijs.