1989-1997 ing. C.J. Bardet
 1997-2000 mr. dr. V.A.M. van der Burg
 1984-2003 G.B. van Delft (penningmeester)
 2004-heden mevr. mr. M.M. Elings-van Hooydonk (secretaris)
 2000-2004 J.B.M.P. van Grunsven
 1999-heden   J.H. Heimel (voorzitter)
 1989-1995 I.D. Heyning
 1989-1999 ten Houten de Lange (voorzitter)
 1984-1988 drs. Th.G.P.M. Ruijs (secretaris)
 1984-2004 mr. M.A. van Rhijn (secretaris)
 2003-heden mr. N.P. Sevenster (penningmeester)
 1989-1995 dr. A.A.H. Stolk
 1984-1988 W.A. Storm de Grave
 1984-1988 H.E. van Tellingen
 1994-1999 mevr. J. Verbeek-Stapensea
 1984-1988 L. Visser (voorzitter)
 1999-heden Fl. de Vrijer
 2004-heden mevr. drs. K. Veenland-Heineman