Zeister Historisch Genootschap

Bijlagen bij artikelen in Seijst

Seijst 2022-III Het geluidsfragment betreffende het Zeister dialect is wegens een technisch probleem vooralsnog niet beschikbaar.
Seijst 2022-II Literatuur bij Wim Jansen en Arthur van Dijk, De (inter)nationale allure van de Zeistenaar Willem Pijper (1894-1947), componist
Seijst 2021-IV en 2022-I  Literatuur en bronnen bij Huguette Mackay, De laatste bewoners van VeelzichtHuguette Mackay, De laatste bewoners van Veelzicht
 Seijst 2021-I  Noten, bronnen, etc bij 'Zeist in de (ballon)vaart der volkeren'
 Seijst 2020-IV  Transscriptie van enkele brieven bij het artikel 'Geen huwelijksaanzoek maar bijna even erg'
 Seijst 2020-III  Bronnen bij het artikel 'Watererfgoed De Carsbeek weer boven water'
 Seijst 2019-IV en 2020-I  Literatuur bij het artikel over architect Kamperdijk
   Noten bij het artikel over architect Kamperdijk
   Tabellen bij het artikel over architect Kamperdijk
 Seijst 2019-III    Leo Visser (1925-2019), In memoriam en publicatielijst
 Seijst 2019-I       Boekje "Openluchtspel Seastum' 1923
 Seijst 2017-IV  Voetnoten bij 'Een ommetje door Zeist in 2017'
 Seijst 2017-I en 2017-II    Bijlage bij het artikel over Stinkens, Orgelpijpmakers
 Seijst 2014-I     Drie bijlagen bij het artikel over Drukkerij Gregorius
   
....................         Overzicht van alle tot op heden sinds 1971 verschenen artikelen in Seijst 

 

(Uitverkochte) ZHG boeken

B-42 mr. dr.V.A.M.v/d Burg & drs. K. Veenland Zeist, terug in de tijd (1999)
B-33 dr. J. Meerdink Het Rode Kruis te Zeist in de herfst van 1944 (1988)
B-29 G. van Nieuwenhuizen En de stroom rees al meer en meer (1982)
B-28 dr. K.W. Galis De Molens van Zeist  (1981)
B-24 H.J. van Ekeren e.a. De Oude Kerk 4 delen met index (1974-1978)
B-21 drs. Th.G.P.M. Ruijs Een historische schets van katholiek Zeist (1979)
B-20 dr. J Meerdink Johannes de Bosch 1713-1784  (1978)
B-18 drs. Th.G.P.M. Ruijs Hoe oud is Zeist (1976)
B-17 mevr. A.W. van de Bunt Ongewenst Koninklijk bezoek aan Zeist (1963)
B-16 prof. mr. dr. W. van Iterson Hoe heeft Zeist zijn vroegere dorpsgronden verloren? (1960)
B-14 prof. mr. dr. W. van Iterson Heerlijke rechten in het algemeen en de heerlijkheid Zeist in het bijzonder (1958)
B-13 mevr. A.W. van de Bunt   Cornelis Schellinger, de burgervrij heer (1956)
B-12 mevr. A.W. van de Bunt   Willem Adriaan van Nassau, de stichter van Slot Zeist  (1955)
B-10 H. Martin De ontdekking van een oude rivierschoeing bij het postkantoor (1954)
B-09    prof. mr.dr. J.Ph. de Monté ver Loren  De geschiedenis van de Zeister Dorpstraat (1953)