Bijlagen bij artikelen in Seijst

Seijst 2024-I Noten en bronnen bij artikel Hotel hoofdpijn, deel 1
Seijst 2023-IV Noten en bronnen bij artikel Het Wapen van Zeist
Seijst 2022-III Het geluidsfragment betreffende het Zeister dialect is wegens een technisch probleem vooralsnog niet beschikbaar.
Seijst 2022-II Literatuur bij Wim Jansen en Arthur van Dijk, De (inter)nationale allure van de Zeistenaar Willem Pijper (1894-1947), componist
Seijst 2021-IV en 2022-I Literatuur en bronnen bij Huguette Mackay, De laatste bewoners van Veelzicht
Seijst 2021-I Noten, bronnen, etc bij 'Zeist in de (ballon)vaart der volkeren'
Seijst 2020-IV Transscriptie van enkele brieven bij het artikel 'Geen huwelijksaanzoek maar bijna even erg'
Seijst 2020-III Bronnen bij het artikel 'Watererfgoed De Carsbeek weer boven water'
Seijst 2019-IV en 2020-I Literatuur bij het artikel over architect Kamperdijk
  Noten bij het artikel over architect Kamperdijk
  Tabellen bij het artikel over architect Kamperdijk
Seijst 2019-III Leo Visser (1925-2019), In memoriam en publicatielijst
Seijst 2019-I Boekje "Openluchtspel Seastum' 1923
Seijst 2017-IV Voetnoten bij 'Een ommetje door Zeist in 2017'
Seijst 2017-I en 2017-II Bijlage bij het artikel over Stinkens, Orgelpijpmakers
Seijst 2014-I Drie bijlagen bij het artikel over Drukkerij Gregorius
   
....................  

 

(Uitverkochte) ZHG boeken

B-67 Dick van de Kamp

Vriheyt en is voor gheen ghelt te coop,

Het korte leven van Leendert Edelman (2022)

B-56 Dick van de Kamp

Het boek van de oorlog is nooit uit,

Het korte leven van Catharinus Slomp

B-42    mr. dr. V.A.M.v/d Burg & drs. K. Veenland Zeist, terug in de tijd(1999)
B-36 R. Loenen Van Heidenoord tot Hoeksteen (1993)
B-33 dr. J. Meerdink Het Rode Kruis te Zeist in de herfst van 1944(1988)
B-29 G. van Nieuwenhuizen En de stroom rees al meer en meer(1982)
B-28 dr. K.W. Galis De Molens van Zeist (1981)
B-24 H.J. van Ekeren e.a. De Oude Kerk 4 delen met index(1974-1978)
B-21 drs. Th.G.P.M. Ruijs Een historische schets van katholiek Zeist(1979)
B-20 dr. J Meerdink Johannes de Bosch 1713-1784 (1978)
B-18 drs. Th.G.P.M. Ruijs Hoe oud is Zeist(1976)
B-17 mevr. A.W. van de Bunt Ongewenst Koninklijk bezoek aan Zeist(1963)
B-16 prof. mr. dr. W. van Iterson Hoe heeft Zeist zijn vroegere dorpsgronden verloren?(1960)
B-14 prof. mr. dr. W. van Iterson Heerlijke rechten in het algemeen en de heerlijkheid Zeist in het bijzonder(1958)
B-13 mevr. A.W. van de Bunt Cornelis Schellinger, de burgervrij heer(1956)
B-12 mevr. A.W. van de Bunt Willem Adriaan van Nassau, de stichter van Slot Zeist (1955)
B-11 W. Grapendaal De buurtschap Austerlitz in het licht der Historie (1954)
B-10 H. Martin De ontdekking van een oude rivierschoeing bij het postkantoor(1954)
B-09 prof. mr.dr. J.Ph. de Monté ver Loren De geschiedenis van de Zeister Dorpstraat(1953)