Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) is in 1951 opgericht onder de naam Van de Poll Stichting naar de gelijknamige Zeister famillie. Het was namelijk freule Jo van de Poll die, mede op aandringen van haar toen inmiddels overleden broer, het iniatief nam. In 1995 zijn de statuten veranderd en werd de naam Zeister Historisch Genootschap van de Poll Stichting. De naam is nu Zeister Historisch Genootschap.

Het doel van de stichting is: 'Het bevorderen en het verbreiden van de kenis omtrent de geschiedenisvan Zeist en wat daarmede verband houdt, alsmede het aankweken van belangstelling daarvoor in ruime kring'. De stichting probeert dat op de volgende wijze te realiseren: 'Door het verzamelen van kaarten, foto's, films, boeken, documenten, voorwerpen etc, en het bewaren, onderhouden en exposeren van de gevormde collectie. ook door het uitgeven van geschriften en beelddragers en het  organiseren van b.v. tentoonstellingen, lezingen en excursies'

Kort na de oprichting was de stichting te vinden in het gemeentehuis. Vervolgens werd de collectie in de jaren vijftig ondergebracht in het huis van de vice-voorzitter, prof. J.Ph. de Monté ver Loren, aan de Krullelaan. Van 1970 tot 2004 was het Zeister Genootschap gehuisvest in Slot Zeist, in een kamer die al gauw de Van de Poll-kamer ging heten (thans Van de Poll-zaal). Van 2004 tot juli 2014 "woonde" het Zeister Historisch Genootschap in het 'Geschiedenishuis' aan de Middellaan. Vanaf september 2014 is het Zeister Historisch Genootschap in het gemeentehuis van Zeist gevestigd en zijn een aantal collecties ondergebracht bij het  Gemeentearchief Zeist.
 
Het werk van het ZHG wordt voornamelijk gedaan door vrijwilligers, georganiseerd in een aantal commissies:

Daarnaast kent de stichting bestuursleden, een donateursadministrateur, fotografen e.d., allen onbetaalde vrijwilligers.

Het dagelijks bestuur organiseert de Historische café's ,de filmvoorstellingen en de jaarlijkse avond voor alle vrijwilligers.

Het bestuur van het ZHG kan een persoon, die zich verdienstelijk getoond heeft in het kader van de Zeister geschiedenis, de zogenaamde De Monté ver Loren Penning aanbieden, een zilveren legpenning. Sinds 1999 is deze penning 22 maal uitgereikt (overzicht). 

Als u meer wilt weten over het verleden en/of toekomst van de stichting kunt u dat aanklikken.

Ook over de De Monté ver Loren Stichting waarmee het ZHG nauwe banden heeft, is zo meer informatie te vinden.

In 2011 was het ZHG één van de oprichters van Erfgoedpartners Zeist een samenwerkingsverband van inmiddels 10 instellingen die op een of andere wijze betrokken zijn bij Zeister erfgoed. Op de site GeheugenvanZeist.nl leest u hier meer over. Met veel van deze partners had het ZHG in het verleden ook al samenwerkingsprojecten.

Voor contactgegevens (bv als u belangstelling heeft om vrijwilliger te worden) klikt u op het tabblad contact.

Voor kennisname van het privicacyreglement zie hier. Een declaratieformulier voor onze vrijwillligers vinden ze hier.