Jaarlijks stelt het bestuur een beleidsplan vast.

Het beleidsplan voor het komende jaar is hier opvraagbaar: jaarplan2024.

Het bestuur is voornemens om ook een toekomstvisie voor de wat langere termijn te formuleren.