Zeister Historisch Genootschap

pandIn de periode januari 2004 tot aan juli 2014 was het Zeister Historisch Genootschap gehuisvest in Het Geschiedenishuis. Dit pand gelegen aan de Middellaan 6 (naast de Blokker op de Slotlaan) is eigendom van de De Monté ver Loren Stichting en werd verhuurd aan het ZHG. Het timpaan is geschonken aan de Gemeente Zeist.