Zeister Historisch Genootschap

Deze commissie doet de voorbereiding en uitvoering van tentoonstellingen. Dat kan zijn op initiatief van het ZHG zelf, met vaak Slot Zeist als locatie, maar ook in samenwerking met anderen zoals bv de permanente en wisseltentoonstellingen in het poortgebouw van de Oude Begraafplaats of de tentoonstellingen van het Geheugen van Zeist.

Momenteel kent de tentoonstellingscommissie zeven leden: Andy Smith (coördinator), Laura Fokkema, Saskia van Ginkel-Meester, Andy Smith, Dolf Smith, Elisabeth Stades-Visscheren Karen Veenland-Heineman.