Zeister Historisch Genootschap

Het Zeister Historisch Genootschap is in 1951 opgericht onder de naam Van de Poll Stichting door jonkvrouwe J.M.F. van de Poll. Zij voldeed hiermee aan de wens van wijlen haar broer, jonkheer mr. F. van de Poll. De stichtster stond een belangrijke collectie platen en documenten af, afkomstig van haar familie. Zij vormen de basis van de huidige collectie die nog steeds groeit.

In 1995 zijn de statuten aangepast en is de naam gewijzigd in Zeister Historisch Genootschap van de Poll Stichting. Begin 2014 zijn de statuten opnieuw gemoderniseerd en aangepast aan de huidige wetgeving. De naam werd nu gewijzigd in Zeister Historisch Genootschap.

De geschiedenis van de stichting is in een viertal artikelen in 1976, 1991, 2001 en 2012 in Seijst, ons kwartaalblad, beschreven.

Deze artikelen zijn hieronder opvraagbaar.  

De Van de Poll-Stichting bestaat 25 jaren! door dr. K.W. Galis

35 jaar Van de Poll Stichting door mevr. drs. J.C. Mollen-Hengeveld    

50 jaar plaatselijke geschiedschrijving door mr.dr. V.A.M. van der Burg

Zeister Historisch Genootschap 60 jaar oud en jong door mevr. Flora de Vrijer

 

Ook kunt u hier oude jaarverslagen bekijken: 

jaarverslag 2019jaarverslag 2018, jaarverslag 2017, jaarverslag 2016, jaarverslag 2015, jaarverslag 2014, jaarverslag 2013jaarverslag 2012, jaarverslag 2011, jaarverslag 2010, jaarverslag 2009, jaarverslag 2008, jaarverslag 2007.