Zeister Historisch Genootschap

Jaarlijks stelt het bestuur een beleidsplan vast.

Het beleidsplan voor het komende jaar is hier opvraagbaar (beleidsplan2016.pdf).