Jaarlijks stelt het bestuur een beleidsplan vast.

Het beleidsplan voor het komende jaar is hier opvraagbaar (jaarplan2020.pdf).