Zeister Historisch Genootschap
Inventaris familie-archief Van de Poll; het Zeister gedeelte, 1765-1970

Inventaris familie-archief Van de Poll; het Zeister gedeelte, 1765-1970

Omschrijving

Het Zeister Historisch Genootschap is eigenaar van een gedeelte van het familliearchief van de familie Van de Poll, het z.g. Zeister gedeelte. Het betreft brieven, foto's, kasboeken e.d. van leden van de Zeister familie van de Poll.

Het archief is om beheerstechnische redenen in bruikleen gegeven aan het Zeister gemeentearchief.

Specifications

  • Nummer: B-41
  • Jaar: 1998
  • Auteur(s): drs. B.R. Melker
  • Prijs: 5,00 euro
  • Prijs donateur: 4,00 euro
  • Verzendkosten: 3 euro