Zeister Historisch Genootschap

In het kader van de ANBI regeling moet Het Zeister Historisch Genootschap een aantal gegevens publiceren. Vanwege de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om deze gegevens bij elkaar op de site te zetten.

        De naam van de instelling is Zeister Historisch Genootschap (tot 1995 Van de Poll Stichting geheten)

H   Het RSIN/fiscaalnummer is  8075.21.796

$     Het ANBI-nummer is 55.537

$    Het postadres is Postbus 342, 3700 AA  ZEIST

$    Het bezoekadres is Het Rond 1, 3701 HS  ZEIST

$    De doelstelling van het Genootschap is in de statuten geformuleerd: De stichting heeft ten oel het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist en wat daarmede verband houdt, alsmede het aankweken van de belangstelling daarvoor in ruime kring. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verzamelen van platen, kaarten, foto’s, films, boeken, documenten, informatiedragers en andere voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van Zeist en wat daarmee verband houdt; door het bewaren, onderhouden en exposeren van de gevormde collectie; door het uitgeven van geschriften en films;door het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, excursies en filmvoorstellingen. Door alle andere wettige middelen, welke tot het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

$      U kunt het beleidsplan 2017 inzien (beleidsplan).

$    De bestuurders van het Zeister Historisch Genootschap zijn

                           Mevrouw Fl. de Vrijer, voorzitter

                           De heer H.A. Moolenaar, secretaris a.i.

                           De heer J.H. Heimel, penningmeester

                           De heer drs. W. de Bruin, lid

                           De heer dr. C. Breunesse, lid

                    Prof. mr. dr. P.J.J. van Buuren

                    De heer ir. J. P. van 't Sant

                           Mevrouw drs. K. Veenland-Heineman, lid

                    De heer mr. M. Wortmann, lid

 

     De bestuurders worden niet bezoldigd en er is geen personeel in dienst van de stichting

$   Het jaarverslag ligt ter inzage (jaarverslag 2018).

$   Het financieel jaarverslag ligt eveneens ter inzage (financieel jaarverslag 2018).