ANBI verantwoording

In het kader van de ANBI regeling moet Het Zeister Historisch Genootschap een aantal gegevens publiceren. Vanwege de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om deze gegevens bij elkaar op de site te zetten.

De naam van de instelling is Zeister Historisch Genootschap stichting (tot 1995 Van de Poll Stichting geheten), de stichting is actief in de sector kunst en cultuur en richt zich op algemeen publiek. 

De inkomsten bestaan grotendeels uit donaties van de ongeveer 710 donateurs, daarnaast ontvangt de stichting een gemeentelijke subsidie. Bovendien is er een (geringe) bijdrage uit de verkoop van boeken, dvd's en dergelijke.

Het RSIN/fiscaalnummer is  8075.21.796

Het adres is Het Rond 1, 3701 HS  ZEIST

De doelstelling van het Genootschap is in de statuten geformuleerd: De stichting heeft ten doel het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist en wat daarmede verband houdt, alsmede het aankweken van de belangstelling daarvoor in ruime kring. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verzamelen van platen, kaarten, foto’s, films, boeken, documenten, informatiedragers en andere voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van Zeist en wat daarmee verband houdt; door het bewaren, onderhouden en exposeren van de gevormde collectie; door het uitgeven van geschriften en films; door het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, excursies en filmvoorstellingen. Door alle andere wettige middelen, welke tot het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

U kunt het jaarplan 2024 inzien. 

De bestuurders van het Zeister Historisch Genootschap zijn

Mevrouw Fl. de Vrijer, voorzitter

De heer E. Bok, secretaris 

De heer J.H. Heimel, penningmeester

De heer drs. W. de Bruin, lid

Prof. mr. dr. P.J.J. van Buuren, lid

Mevrouw drs. K. Veenland-Heineman, lid, conservator

De bestuurders worden niet bezoldigd en er is geen personeel in dienst van de stichting

Er zijn ongeveer 30 vrijwilligers betrokken bij het werk van het ZHG.

Gezien de doelstelling is het ZHG actief in Nederland.

Het jaarverslag ligt ter inzage (jaarverslag 2023).

Het financieel jaarverslag ligt eveneens ter inzage (financieel jaarverslag 2023).