Zeister Historisch Genootschap

 

Een enthousiaste groep redacteuren schrijft en redigeert ieder kwartaal ons bulletin Seijst. Zo is in de loop der jaren een indrukwekkende verzameling artikelen ontstaan over de historie van Zeist en de regio.
Van tijd tot tijd nodigt de redactiecommissie van het Zeister Historisch Genootschap gespecialiseerde schrijvers uit om een bijdrage te leveren. Daarnaast bieden amateurhistorici uit Zeist en/of de regio artikelen aan voor Seijst. Het Genootschap produceert regelmatig thema-uitgaven van Seijst over bijzondere evenementen, zoals jaarlijks in het kader van de Open Monumentendag. Ook een jubileum van een instelling of bedrijf kan reden zijn voor een speciale uitgave, zoals het honderdjarig bestaan van het Christelijk Sanatorium in Zeist of van het Raadhuis in Zeist.

Het eerste nummer verscheen in 1971. In de afgelopen decenia is de vormgeving enkele malen veranderd. Alle oude nummers zullen via deze site als PDF-file beschikbaar komen op de achtst meest recente na.

Een lijst met alle, ooit gepubliceerde, artikelen tot en met 2020-III vindt u hier.

Een aantal oudere gedigitaliseerde uitgaven van Seijst en diens voorganger 'Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis', uit de periode 1971-2003, zijn nu nog in te zien via de website van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. De jaargangen 1971 t/m 2013 kunt u ook inzien via  GeheugenvanZeist.nl.

Het postadres van de redactie is: postbus 342, 3700 AH Zeist, het e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er zijn auteursrichtlijnen beschikbaar voor hen die willen publiceren in Seijst.

Meer gegevens over de redactie vindt u onder de kop: publicatie/redactiecommissie

Vrijwel alle oude nummers zijn nog te koop voor € 2,50 per stuk (zie tabblad publicaties, bij diverse).

 Iedereen kan een gratis 'proefnummer'van Seijst aanvragen.

 

Recente afleveringen van Seijst

 

Nummer 2021-2

 • De Zeister trein
 • Juffrouw Annie en Kinderzorg
 • Reacties op 'Zeist in de (ballon0vaart der volkeren
 • Uit de collectie: De wijzers van de dorpstoren

Nummer 2021-1

 • Zeist in de (ballon)vaart der volkeren
 • De Koppelsluis en zijn sluiswachters
 • Herrinneringen aan de Prot. Chr. Kleuterschool 'Griffensteyn' 1946-1950
 • Uit de collectie: Laat niet, als dank ...
 • Jaarverslag 2020, 
 • Inhoudsopgave Seijst 2020

Nummer 2020-extra

 • Zestien artikelen betreffende liederen en gedichten over Zeist

Nummer 2020-4

Nummer 2020-3

 • Watererfgoed De Carsbeek weer boven water
 • (Bij dit artikel is een bronnenlijst downloadbaar: zie hier)
 • Eikenstein: Tuchtschool, Rijksopvoedingsgesticht, Justitiële Jeugdinrichting (2)
 • Vissen in de Biltse en Zeister grift
 • De Zeister schrijfster M.A.M. Renes-Boldingh
 • Uit de collectie: Stille getuigen van een trouwe werknemer
 • In Memoriam: Vincent van der Burg

Nummer 2020-2

 • Ten geleide speciaal nummer 75 jaar Bevrijding
 • Karel Johannes Cornelis Beckman
 • Jacob Blokhuis
 • Jacobus Christiaan Boogaard
 • Cornelis Matheus Johannes Maria Burger
 • Leendert Edelman
 • Arnold van de Kamp
 • Albert Cornelis Kerkhoff
 • Johan Coenraad Meijer
 • Jan Schep
 • Willem Schmidt
 • Willem Frederik Smit
 • Arnoldus Stramrood
 • Catharinus Stomp
 • Antonius Otto Hermanus Tellegen
 • Cornelis Vlot
 • Wouter van Wijk
 • Toelichting op de gebruikte onderstreepte namen en afkortingen
 • Het Verzetskruis 1940-1945
 • Uit de Nieuwe Zeister Couranr vrijdag 1 mei 1970
 • Het Verzetsherdenkingskruis

Nummer 2020-1

 • Een veelzijdige 19e eeuwse architect: Nicolaas Johannes Kamperdijk (2)
 • (Bij het artikel over architect Kamperdijk in Seijst 2019-IV en 2010-I horen enkele bijlagen die u hier kunt vinden:Literatuur, noten, tabellen)
 • een huis met een verhaal: Oude Arnhemseweg 157
 • Uit de collectie: Een schilderij van freule Jo van de Poll
 • Jaarverslag 2019, Met vertrouwen het nieuwe decennium in
 • Inhoudsopgave Seijst 2019

Nummer 2019-4

 • een veelzijdige 19e eeuwse architect: Nicolaas Johannes Kamperdijk (1)
 • (Bij het artikel over architect Kamperdijk in Seijst 2019-IV en 2010-I horen enkele bijlagen die u hier kunt vinden:Literatuur, notentabellen)
 • De weduwen van Cattenbroeck
 • Zeister schrijvers: Margaretha Anna Maria Renes-Boldingh
 • Uit de collectie:Een groot huldeblijk voor Frits van de Poll

Nummer 2019-3

Nummer 2019-2

 • Afscheid van een idealist, de Zeister beeldhouwer Frits Kat
 • Vaststelling van de gemeentegrenzen van Zeist in 1825
 • Zeister schrijvers: Titia Klasina Elisabeth van der Tuuk
 • H. Broedelet Automobielen

Nummer 2019-1

 • TNO Zeist deel 2, financiering en onderzoek
 • Een 'Zeister' schilderij met een dubbelganger
 • Zeister schrijvers: Willem Anthony Paap
 • Uit de collectie: Boekje en foto's betreffende 'Openluchtspel Saestum'
 • (Bij dit artikel hoort een download van het boekje: zie hier.)
 • Jaarverslag 2018, een jaar met veel positieve uitstraling
 • Inhoudsopgave 2018

Nummer 2018-4

 • TNO Zeist deel 1 Onstaansgeschiedenis en huisvesting
 • De Biltse en Zeister Grift
 • Kaart Utrecht uit 1850
 • Kunstschatten aan de Steynlaan
 • Zeister schrijvers: Marie-Louise Doudart de la Grée

Nummer 2018-3 2018 3

 • Programma Open Monumentendag 2018 in Zeist met het thema "Europa"
 • Ten Geleide, Flora de Vrijer, voorzitter ZHG
 • Voorwoord, Marcel Fluitman, Wethouder Zeist
 • Programma Open Monumentendag 8-9-2018
 • Thema Europa (22 pagina's)

Nummer 2018-2

 • De vriendschapsband tussen Zeist en Yamada
 • Het portret van koningin Wilhelmina in Slot Zeist
 • De mythen van het koperen dak
 • Zeister schrijvers: Eliza Johannes de Meester
 • Uit de collectie: Willem Frederik Smit of Jan Frederik Steenstra?

Nummer 2018-1

 • Van Grija Doplang tot de Slof
 • Zeister schrijvers: Amanda Augusta van Hoogstraten-Schoch
 • Uit de collectie: Een reclamelitho van A.J. Reynvaan, tabaksfabrikant
 • Jaarverslag 2017: nog in het teken van 65 jaar ZHG
 • Inhoudsopgave Seijst2017

 Nummer 2017-4

 • Een ommetje door Zeist in 2017
 • Twee adelaars uit hetzelfde nest?
 • mr. Hendrik Marsman (1899-1940), letterkundige
 • Uit de collectie: De kroon van Ernos

  Nummer 2017-3

 • Programma Open Monumentendag 2017 in Zeist met het thema "Boeren, Burgers, Buitenlui"
 • Ten Geleide, Flora de Vrijer, voorzitter ZHG
 • Voorwoord, Marcel Fluitman, Wethouder Zeist
 • Programma Open Monumentendag 9-9-2017
 • Thema Iconen en Boeren, Burgers, Buitenlui (22 pagina's)

 Nummer 2017-Special, Rondwandelingen door Zeist in 1874, 1900 en 1907

 •  Uitstapjes in Nederland
 • Van 't oude en 't nieuwe Zeist
 • Wandeling door 't Dorp

 Nummer 2017-2

 •  Jacques StinkensOrgelpijpenmakers, deel 2
 • Mejonkvrouwen Walkart
 • Indische Buurt
 • Zeister Schrijvers 

 Nummer 2017-1

 Nummer 2016-4

 • De groene handen van de familie Copijn in Zeist
 • Cooperatieve Melkcentrale 'Zeist' G.A.
 • Het Transvaalpark in Zeist
 • Het grote glas-in-loodraam in de publiekshal van het gemeentehuis
 • Uit de collectie: Kunst in de collectie

 Nummer  2016-3

 • Programma Open Monumentendag 2016 in Zeist met het thema "Iconen en Symbolen"
 • Ten Geleide, Flora de Vrijer, voorzitter ZHG
 • Voorwoord, Marcel Fluitman, Wethouder Zeist
 • Programma Open Monumentendag 10-9-2016
 • Thema Iconen en Symbolen Kunst en Ambacht in en om monumenten (22 pagina's).

 Nummer 2016-2

 • De Zeister jaren van Dick Bruna
 • Ned. Herv. School voor L.O.
 • De Neogotische kerk van architect Nicolaas J. Kamperdijk
 • Uit de collectie: Drankbestrijding 1905

 Nummer 2016-1

 • Landlust op de Lustwarande, dl 3
 • Muziekschool 75 jaar
 • Uit de collectie: Echt Gero!
 • Jaarverslag 2015
 • In memoriam Janna Verbeek

 Nummer 2015-4

 • Oorlogskind
 • Hongerwinter
 • Over verdedigers, bezetters en bevrijders
 • Aan de oever van de Grift
 • De jonge Marsman gefotografeerd
 • Bestuursmededelingen
 • Inhoudsopgave Seijst 2015

 Nummer 2015-3

 • Programma Open Monumentendag 2015 in Zeist met het thema "Kunst en Ambacht"28
 • Ten Geleide, Flora de Vrijer, voorzitter ZHG
 • Voorwoord, Marcel Fluitman, Wethouder Zeist
 • Programma Open Monumentendag 12-9-2015
 • Kunst en Ambacht in en om monumenten (21 pagina's).

 Nummer 2015-2

 • De bevrijding van Zeist op 7 mei 1945
 • Cor Verboom
 • Sander van Rhijn
 • De schoenmaker die niet bij zijn leest bleef: Dirk Jan van Nieuwenhuizen
 • Uit de Collectie: Twee stenen en een zilveren troffel
 • Bestuursmedelingen

 Nummer 2015-1

 • Arie en Dirruk uit Zeist
 • De smalspoorlijnen van Bornia en Heidestein
 • Uit de Collectie: Een jonge boekhouder en vogelaar
 • De verhuizing van het Zeister Historisch Genootschap
 • Jaarverslag 2014, Een jaar met een historisch tintje
 • Bestuursmedelingen

 Nummer 2014-4

 • Natuurbad Mooi Zeist, deel 2
 • Boerderij De Kroost
 • De Zeister stroomgoden van Alberus Xavery
 • Apotheek van Zanten
 • Uit de Collectie: Een raadselachtig kastje
 • Uitreiking de Monte ver Loren Penning aan JanHein Heimel
 • Inhoudsopgave Seijst 2014
 • Bestuursmedelingen

S15-2Nummer 2014-3

 • Programma Open Monumentendag 2014 in Zeist met het thema "Op Reis"
 • Ten Geleide, Flora de Vrijer, voorzitter ZHG
 • Voorwoord, Jacqueline Verbeek-Nijhof, Wethouder Zeist
 • Programma Open Monumentendag 13-9-2014
 • Op reis. Met Zeister monumenten aan de wandel (21 pagina's).

Nummer 2014 -2

 • Natuurbad Mooi Zeist, deel 1
 • Vervangen objecten in Zeist aflevering 3, Villa Pasadena
 • Uit de colletie: Drie herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog
 • Nieuwe geillustreerde levensbeschrijving van De Monté ver Loren
 • Besuursmededelingen
 
 Nummer 2014-1 
   
Nummer 2013-4
 • Het accordeonverleden van Zeist
 • Het sleutelmandje van mijn grootmoeder
 • Utrechtseweg 88, een beeldbepalend pand met een veel bewogen verleden
 • Een 'romantisch' gedicht over Zeist
 • Bestuursmededelingen
 • Inhoudsopgave 2013
 • Doet u mee? (aan een bank in het Zeister bos).
   
Nummer 2013-3
 • Programma Open Monumentendag 2013 met het thema "Pracht en Praal"
   
 Nummer 2013-2
 • Gastvrijheid rond Het Rond
 • Zeist bestaat 1175 jaar
 • Vervangen objecten in Zeist, aflevering 2
 • Uit de collectie: De Historische Allogorische Optocht van 1913
 • Bestuursmededelingen
  
Nummer 2013-1
 • Het Walkartpark in Zeist
 • De bomen hebben wortels maar mensen gaan voorbij
 • Drie oude Zeister Poortjes
 • Jaarverslag 2012 Zeister Historisch Genootschap
 • Bestuursmededelingen
  
Nummer 2012-4
 • Den Dolder 100 jaar, Den dDolder honderd jaar: 1912-2012
 • Landlust op de Lustwarande, deel 2b
 • Schapendriften
 • Uit de collectie: Een boek uit 1799
 • Terugblik op najaarsexcursie naar Hindersteyn in Langbroek
 • Inhoudsopgave 2012
 • Bestuursmededelingen
   
Nummer 2012-3
 • Ten Geleide, Flora de Vrijer, voorzitter ZHG
 • Voorwoord, mw. J. Leenders, Wethouder Cultuur Zeist
 • Programma Open Monumentendag 8-9-2012 Groen van Toen en Nu 
 • Groen van Toen en Nu (21 pagina's)
Nummer 2012-2
 • Familieportret voor de sluiswachterswoning bij de Koppelsluis
 • Rudi Karl Albert Beeskow-redder van levens
 • Kleine geschiedenis van Lommerlust
 • 1+4 doosjes met afbeeldingen van Zeister buitenplaatsen
 • Bestuursmededelingen
  
Nummer 2012-1
 • Bos onder de hamer, de aankoop van het Zeisterbos in 1913
 • Vervangen objecten in Zeist, aflevering 1
 • Uit de collectie: Prenten 'Dorp Zeijst' van Jan de Beijer
 • Oproep: Zeister Tuinbazen
 • Jaarverslag 2011: Een bijzonder jubileumjaar
 • Bestuursmededelingen